• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Vuonna 2010 Pohjoiskalotin neuvosto sai vastuun rajaneuvontapalvelun kehittämisestä Pohjoiskalotille. Pohjoiskalotin rajaneuvonta aloitti toimintansa syksyllä 2011 ja käsittää nykyään kaksi toimipistettä, toinen HaparandaTorniossa Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla ja toinen Skibotnissa Suomen ja Norjan välisellä rajalla. Rajaneuvontaa rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Pohjoiskalotin rajaneuvonta neuvoo ja opastaa asiakkaita ammattitaidolla ja hyvän viranomaisverkoston avulla. Oikea ja ajantasainen tieto helpottaa niin yksityishenkilöiden kuin yritysten toimintaa molemmin puolin rajaa.

Lisäksi Pohjoiskalotin rajaneuvonta tekee töitä havaittujen rajaesteiden poistamiseksi. Rajaesteet ovat konkreettisia, rajat ylittävää toimintaa haittaavia ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi sosiaalietuuksiin tai työmarkkinoiden toimintaan. Rajaneuvonta dokumentoi rajaesteet ja tiedottaa niistä Pohjoismaiden ministerineuvoston Rajaestefoorumia, joka tarvittaessa nostaa ne poliittiselle agendalle. 

 

Vastuuvapauslauseke

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta -esite

Pohjoiskaltoin Rajaneuvonta -esite ruotsiksiuotsiksi