• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Om din svenska arbetstagare arbetar i Finland, måste han eller hon ha ett finländskt skattekort/källskattekort och en finländsk personbeteckning (personnummer). Mer information om personbeteckningen får du under Folkbokföring.

 

Vistas din arbetare högst sex månader i Finland?

Om din anställd vistas högst 6 månader i Finland, uppbärs en slutlig källskatt på 35 % från hans/hennes lön. Innan skatten på 35 % dras av från lönen får arbetsgivaren dra av 17 €/dag eller 510 €/månad (2012) enligt källskattekortet. Om han/hon får lön som idrottare eller uppträdande artist är skatten 15 %. Källskatten är en slutlig skatt. Över källskattepliktiga inkomster behöver man inte lämna någon skattedeklaration (inkomstdeklaration) i Finland.

Om de finländska inkomsterna utgör minst 75 % av din anställdas årliga förvärvsinkomster, kan han/hon i efterskott kräva att bli progressivt beskattad istället för att källskattas med 35 %.

Om din medarbetare vistas högst 6 månader i Finland och ditt företag inte är registrerat i Finland, behöver han/hon enligt huvudregeln inte betala skatt till Finland. Det utländska företaget betraktas dock som en finländsk arbetsgivare, om den har ett fast driftsställe i Finland: t.ex. ett kontor eller ett bygge som varar mer än 12 månader. Ett undantag utgör även s.k. uthyrd arbetskraft. Om du har uthyrd arbetskraft, be att de kontaktar skattebyrån i Finland.

 

Vistas din arbetare mer än sex månader i Finland?

Om din arbetstagare vistas längre än 6 månader i Finland, betalar han/hon kommunalskatt, kyrkoskatt och en progressiv statlig skatt till Finland. Din arbetstagare har rätt att från sina inkomster göra avdrag på kostnader för inkomsternas förvärvande, bostadsräntor och premier för frivilliga pensionsförsäkringar enligt samma förutsättningar som andra personer som bor i Finland.

För arbetstagaren ska också uppbäras socialavgifter. Några avgifter eller premier behöver inte betalas om arbetstagaren uppvisar intyget A1 eller motsvarande.

Om ditt företag inte är registrerat i Finland, bör din arbetstagare kontakta en finländsk skattebyrå som bestämmer hans/hennes preliminärskatt.

 

Gränsarbetare

Om din medarbetare bor i en gränskommun i Sverige och arbetar i en gränskommun i Finland, betraktas han/hon som gränsgångare om han/hon regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i Sverige. I normalfallet innebär det att vistelsen i Sverige ska omfatta minst två dagar och en övernattning per vecka. Med dag avses även del av dag.

Gränskommunerna i Finland är Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Ylitornio och i Sverige Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.

Din medarbetare måste ta med ett personbevis och ett hemvistintyg från Sverige och ta kontakt med skattebyrån för att få ett källskattekort med 0 procent i skatt. 2,04 procent (2012) i sjukförsäkringspremie debiteras källskattekortet.

Källor: Skatteförvaltningen, Nordisk eTax

 

Mer information:

Skatteförvaltningen - Arbete i Finland

Nordisk eTax