• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Inkomsten är pensionsgrundande i det land där arbetsgivaravgifter betalas. Om en svensk arbetstagare arbetar i Finland ska han tjäna in finsk pension. Även om den finska inkomsten beskattas i Sverige ingår inte den svenska allmänna pensionsavgiften. Exempel på den här typen av inkomster är inkomster är lönen för gränsgångare och flygpersonal i internationell trafik.

Om en arbetstagare är utsänd av sin arbetsgivare till Finland gäller den svenska socialförsäkringen på samma sätt som i Sverige och därav följer att man ska tjäna in svensk pension.

 

Mer information:

Nordisk socialförsäkringsportal - Pension i Finland

Nordisk socialförsäkringsportal - Pension i Sverige

Arbetspension.fi - Information om finska pension

Försäkringskassan – Utsänd av arbetsgivare