• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

När du har fått arbete i Finland, kom i håg:

  1. Kontakta din a-kassa, Försäkringskassan och Skattemyndigheten.
  2. Skaffa dig ett personnummer i Finland. Införskaffas från Magistrat. Ett personbevis skall bifogas och orsak till ansökan skall anges (arbete).
  3. Ansök om skattsedel på närmaste Skattekontor i Finland. Ansökningsblanketten 6201A hittar du på www.vero.fi. Ett personbevis skall bifogas.
  4. Anslut dig till försäkringskassan KELA, på ansökningsblankett Y77 som du hittar på www.kela.fi samt bifoga ett anställningsbevis.
  5. Anslut dig till fack och/eller a-kassa. Avsluta inte ditt medlemskap i Sverige innan du anslutit i Finland.