• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Työ- ja Elinkeinotoimisto/Arbets- och Näringsbyrån

Arbetsförmedlingen i Finland heter Työ- ja Elinkeinotoimisto/Arbets- och Näringsbyrån och förkortas TE-toimisto eller TE-byrå. TE-byrån är en tillförlitlig samarbetspartner i rekryteringsfrågor och känner till arbetssökandena och arbetsmarknaden i sitt område. På TE-byråns hemsida kan du till exempel utannonsera lediga jobb.

Europeiskt nätverk - Eures

Den svenska Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket Eures. Nätverkets uppgift är att bidra till ökad rörlighet på den gemensamma arbetsmarknaden inom EU/EES och Schweiz. På Eures webbplats finns en platsbank där du kan utannonsera lediga jobb.

Crossborder Tornedalen   

EURES (European Employment Services) kontoret arbetar under DGV,  Europeiska Unionens sysselsättnings- samt sociala avdelning. Crossborder - projekt, som det idag finns 21 stycken, är en del av EURES-verksamhet. Crossborder Tornedalen startades som nummer 20 i början av 2000.

Andra rekryteringskanaler

Från Arbets- och näringsbyråns webbsidor hittar du också länkar till andra rekryteringskanaler.

Norden