• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Enligt huvudregeln ska socialavgifterna betalas i det land där arbetet utförs. Observera att reglerna om var man betalar socialavgifter således är helt skilda från reglerna om var man betalar skatt.

Socialavgifter i Sverige betalas i form av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och allmän pensionsavgift. Om din arbetstagare bor i Finland men arbetar i Sverige ska du betala svenska socialförsäkringsavgifter (arbetsgivaravgifter) enligt de regler som gäller i Sverige. Då inga socialavgifter betalas i Finland ger den svenska inkomsten exempelvis inte rätt till pension i Finland.

 

Arbete i flera länder

Om din medarbetare är bosatt i Finland och samtidigt arbetar både i Sverige och i Finland ska han/hon tillhöra bosättningslandets socialförsäkringssystem. Detta innebär att socialavgifter ska betalas i Finland för samtliga inkomster, såväl inkomsterna från Finland som från Sverige. Du är skyldig att betala finska socialavgifter och din medarbetares svenska inkomst blir pensionsgrundande i Finland.

 

Avgifter i Finland – svensk arbetsgivare

Ska samtliga socialavgifter betalas i Finland ska ditt företag registreras som arbetsgivare i Finland enligt finska bestämmelser. I vissa fall kan du och arbetstagaren komma överens om att han/hon själv ska betala de sociala avgifterna i Finland. Detta förutsätter att ditt företag inte har fast driftställe i det land där arbetstagare arbetar och att ni gemensamt avtalar om att han själv ska betala sina sociala avgifter.

Källor: Skatteverket

 

Mer information:

Skatteverket – Socialavgifter

Skatteverket – Socialavgifter i Sverige