• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Vilken skatt din arbetare ska betala beror på om han/hon är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige.

 

Obegränsad skattskyldighet

Din arbetstagare kan vara obegränsat skattskyldig på grund av att han/hon bor i Sverige eller har varit bosatt i Sverige tidigare och fortfarande har väsentlig anknytning till landet. Din arbetstagare kan också vara obegränsat skattskyldig på grund av att han/hon vistas och övernattar i Sverige så mycket att det kan kan definieras som permanent vistelse.

Din medarbetare beskattas enligt vanliga regler och betalar kommunal och statlig inkomstskatt på sin arbetsinkomst. Han/hon ska lämna en inkomstdeklaration.

 

Begränsad skattskyldighet

Din medarbetare ska betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på sin arbetsinkomst om han/hon inte har väsentlig anknytning eller vistas stadigvarande i Sverige utan arbetar tillfälligt i Sverige. Om han/hon inte övernattar i Sverige utan dagpendlar från ett annat land är han/hon också begränsat skattskyldig och ska betala SINK på sin inkomst.

SINK är en skatt på 20 procent (20140101). Skatteavdrag görs direkt på bruttolönen. Din arbetstagare eller du som arbetsgivare ansöker om SINK-skatt hos Skatteverket.

I stället för att betala SINK finns det också en möjlighet att välja att bli beskattad enligt vanliga skatteregler, dvs. din medarbetare har rätt till avdrag för dina kostnader. Det gäller dock vissa förutsättningar för att han/hon kan få göra exempelvis grundavdrag i Sverige.

 

Gränsgångare

Om din arbetstagare bor i en gränskommun i Finland och arbetar i en gränskommun på den svenska sidan är han/hon en så kallad gränsgångare. Han/hon ska då inte betala skatt i Sverige utan i det land han/hon bor. Ett villkor är att din arbetstagare normalt vistas i sin fasta bostad i Finland minst två dagar per vecka med en övernattning.

Gränskommunerna i Sverige är Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna och I Finland Torneå, Ylitornio, Pello, Kolari, Enontekiö och Muonio.

Källor: Skatteverket, Nordisk eTax

 

Mer information:

Skatteverket - Obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige

Skatteverket - SINK

Norden