• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

När du har fått arbete i Sverige, kom i håg:

 

I Sverige:

1.      Anslut dig till a-kassa i Sverige.

2.      Kontakta Skatteverket och ta reda på om du ska betala skatt till Sverige.

3.      Kontakta Försäkringskassan och reda ut hur arbetet i Sverige påverkar din socialförsäkring.

4.      Öppna ett bankkonto i Sverige.

5.      Skaffa dig ett personnummer i Sverige.

6.      När du arbetar i Sverige, tjänar du in svensk pension. Mer information får du från Pensionmyndigheten.

 

I Finland:

1.      Kontakta din fack och a-kassa och berätta att du har fått arbete i Sverige.

2.      Kontakta Skattemyndigheten och reda ut hur arbetet i Sverige påverkar din beskattning.

3.      Kontakta Kela (Fpa) och ta reda på hur arbetet i Sverige påverkar din socialförsäkring.

4.      Meddela finska Arbetsförmedlingen att du har fått arbete i Sverige.

Norden