• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

2010 fick Nordkalottrådet ansvaret för etablering av Gränstjänst på Nordkalotten. Nordkalottens Gränstjänst började sin verksamhet 2011 och omfattar två kontor, en i HaparandaTornio på gränsen mellan Sverige och Finland och en i Skibotn på gränsen mellan Norge och Finland. Gränstjänsten finansieras av Nordiska ministerrådet.

Nordkalottens Gränstjänst ger kunderna kompetent information, rådgivning och vägledning. Gränstjänsten hjälper kunderna genom att förmedla relevant och aktuell information som förbättrar privatpersonernas förutsättningar att agera och företagens förutsättningar att fungera på båda sidor av gränsen.

Dessutom arbetar Gränstjänsten för att undanröja gränshinder. Det gäller främst konkreta problem som försvårar verksamheten över gränsen. Nordkalottens Gränstjänst dokumenterar gränshinder och informerar om dem Nordiska ministerrådets Gränshinderforum som vid behov lyftar problemena till politisk debatt.

Nordkalottens Gränstjänst - infoblad