• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. De nordiska samarbetsministrar och Nordiska samarbetskommittén har ansvaret för den löpande koordineringen av det officiella politiska samarbetet. Det nordiska regeringssamarbetet i Nordiska ministerrådet skall arbeta för gemensamma lösningar som ger påtagliga positiva effekter för medborgarna i de enskilda nordiska länderna.

Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden handlar om att skapa ett öppnare Norden och större rörlighet. Nordiska ministerrådet har upprättat Gränshinderforum med målsättning att undanröja gränshinder och förhindra att nya uppstår, som hindrar fri rörlighet av människor, företag och varor i Norden. Gränshinderforumet som rapporterar direkt till statsministrarna skall ta tag i konkreta frågor, som exempelvis överföring av pensioner mellan länderna. För att hindra att nya gränshinder uppstår finns en målsättning om att koordinera lagstiftningsarbetet i länderna.

2011 beviljade Nordiska ministerrådet anslag för att grunda ny informationstjänst i Nordkalotten.

Mer om Nordiska ministerrådet.

norden-sv