• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Finlands Arbets- och näringsministeriet och utrikesministerietsvarar tillsammans för åtgärder som strävar till att hitta lösningar för handelshinder som företagen möter. Företagen kan göra fritt formulerade anmälningar om handelshinder till ministerierna.

Enterprise Europe Networkerbjuder små och medelstora företag expertis och internationaliseringstjänster. Nätverket har ett stort utbud av tjänster, allt från rådgivning i EU-frågor till stöd vid internationell tekniköverföring.

Europe Direkt och lokala informationskontor ger information till exempel om EU-bidrag.

Exportrådet erbjuder professionella tjänster för företag som vill utveckla sin export. Det ägs gemensamt av staten och näringslivet.

Ditt Europa -e-tjänst ger praktiska råd för dig som vill göra affärer i Europa.

Kommuner har näringslivsansvariga som arbetar för att främja företagande.

Norden