• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Politik

Finlands statsskick är en konstitutionell republik. De högsta statsorganen i Finland är riksdagen, republikens president och regeringen (statsrådet).

Finlands riksdag är ett lagstiftande organ som består av en kammare med 200 medlemmar, parlamentet. Riksdagen väljs för fyra år genom ett direkt, proportionellt och hemligt val. Traditionellt har tre partier slagits om ställningen som landets största parti: Centern, Samlingspartiet och Socialdemokraterna. I valet 2011 skördade dock Sannfinländarna stora framgångar och petade ner Centern från topp-trion med en ökning på hela 15 procentenheter från föregående val (till 19,1 %). Största partiet blev Samlingspartiet (20,4 %) och näst största blev Socialdemokraterna (19,1 %). De två senare ingår i den nuvarande regeringen, medan Sannfinländarna och Centern är i opposition.

Representanter till kommunerna väljs i särskilda val vart fjärde år. I kommunalvalet 26 oktober 2008 gick Samlingspartiet framåt medan Centern och Socialdemokraterna backade. De Gröna blev näst största parti i Finlands två största kommuner Helsingfors och Esbo. Nästa kommunalval äger rum 28 oktober 2012.

Republikens president är Sauli Niinistö. Han installerades i sitt ämbete den 1 mars 2012. Ämbetsperioden är sex år och enligt grundlagen får presidenten omväljas högst en gång. Presidenten utövar den högsta verkställande makten tillsammans med statsrådet. År 2000 antogs en ny konstitution som stärkte parlamentarismen och reducerade presidentens makt i det finska politiska systemet.

Statsrådet utövar den högsta verkställande makten och styr utrikespolitiken tillsammans med presidenten. Regeringsbildandet efter 2011 års riksdagsval var kantat av svårigheter. Två månader efter valet bildades en koalitionsregering innehållande sex av de åtta riksdagspartierna. Regeringen består av Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, De Gröna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna. Regeringen leds av den tidigare finansministern Jyrki Katainen (Samlingspartiet). Tio av nitton ministrar är kvinnor.

 

Ekonomi och handel

Trots en ökande andel tjänster är den finska ekonomin fortfarande förhållandevis koncentrerad kring elektronikindustrin (dvs. ett kluster kring Nokia), skogsindustrin, metall- och verkstadsindustrin och i viss mån kemisk-teknisk industri. Skogsindustrin svarar allt jämnt för knappt en femtedel av Finlands varuexport, medan metall- och maskinprodukter för omkring en tredjedel och elektroniken för runt 15 procent.

Ryssland, Tyskland och Sverige utgör Finlands viktigaste handelspartner. Dessa tre länder svarar vardera för cirka 10 procent av exporten, medan Ryssland och Tyskland är något tyngre i importavseende (18% och 13% att jämföras mot Sveriges 10%).

Viktigaste industrigrenar:

Maskin- och metallvaruindustri (29,9 %), el- och elektronikindustri (17,6 %), kemiindustri (14,0 %), massa- och pappersindustri (11,4 %), samt livsmedelsindustri (9,5 %), (2010, andel av förädlingsvärde)

 

Utrikeshandel
(MDEUR 2011)

Import

Export

Balans

Totalt

60,2

56,6

-3,6

Sverige

6,0

6,7

+0,7

 

Export (av BNP)

38,9 % (2010)

Import (av BNP)

36,2 % (2010)

 

Importandelar

Ryssland 18,7 %, Tyskland 12,4 %, Sverige 10,0 %, Kina 7,3 %, Nederländerna 5,2 % (2011)

Exportandelar

Sverige 11,9 %, Tyskland 9,9 %, Ryssland 9,4 %, Nederländerna 6,7 %, USA 5,1 % (2011)

Det finns närmare 800 svenska företag och dotterbolag i Finland som tillsammans sysselsätter upp emot 75 000 personer. Omvänt finns det ca 600 finska företag i Sverige som sysselsätter drygt 75 500 personer. Värdet av svenska direktinvesteringar i Finland uppgick 2010 till cirka 320 miljarder kronor medan finska direktinvesteringar till Sverige uppgick till cirka 230 miljarder kronor. 

   

Media

YLE har, vid sidan av sina två huvudkanaler YLE 1 och YLE 2, en svenskspråkig kanal, FST5, och en temakanal, YLE Teema. MTV3 är landets största kommersiella kanal, som motsvarar ungefär TV4 i Sverige. En annan stor kommersiell kanal är Nelonen (fyran). Övriga kanaler som kan ses i stora delar av landet är Sub, Jim och Fox.

Den populäraste radiokanalen är Radio Suomi, som i princip motsvarar P 4 i Sverige. Finland har idag sex ickekommersiella radiokanaler, varav två, Radio Vega och Radio Extrem sänder på svenska.

Helsingin Sanomat är Nordens största morgontidning och har en dominerande ställning som opinionsbildare. Därnäst kommer Aamulehti i Tammerfors, Turun Sanomat i Åbo och Kaleva i Uleåborg, alla politiskt oberoende. De största tabloidtidningarna är Iltalehti och Ilta-Sanomat. Den dominerande affärstidningen är Kauppalehti. Dess tidigare huvudkonkurrent, Taloussanomat, utkommer i dag bara på nätet. Hufvudstadsbladet dominerar den svenskspråkiga pressen. Därefter kommer Vasabladet, Österbottens Tidning, Västra Nyland i Ekenäs och Åbo Underrättelser.

  

Svenska språket

Enligt grundlagen är Finland officiellt ett tvåspråkigt land. Knappt 6 procent av befolkningen har svenska som modersmål. Undervisning i svenska språket är obligatorisk i grundskolans högstadium, även i de finskspråkiga skolorna. Den nya språklagen, som trädde i kraft 2004, stärkte bland annat svenskans ställning inom rättsväsendet.

 

Källor: Sveriges Ambassad, Suomi.fi, Statistikcentralen

  

 

Mer information:

suomi.fi

Sveriges Ambassad - Om Finland

Statistikcentralen

Norden