• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

I en del branscher krävs att man anmäler verksamheten till en myndighet eller registrerar sig som utövare av yrket. För en del näringar behövs ett särskilt tillstånd för att företaget kan utöva sin verksamhet.

Det finns tre olika typer av tillstånd för företagsverksamhet:

1) tillstånd att bedriva verksamheten

2) tillstånd att inleda verksamheten på ett planerat ställe eller

3) tillstånd som utgår från viss yrkeskunskap.

Mer information om tillstånd och anmälningar ska man ha från FöretagsFinlands webbsidor.

 

Mer information:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården