• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

 Ett nytt företag anmäls till handelsregistret och Skatteförvaltningen på en  och samma blankett avsedd för etableringsanmälan, som kan hämtas på adressen www.ytj.fi. Med samma blankett kan man också anmäla sig till Skatteförvaltningens register, exempelvis förskottsuppbördsregistret (F-skatt) och registret över momsskyldiga. Blankett för etableringsanmälan väljs  utifrån företagsform.

Ett företag får ett organisationsnummer, dvs. FO-nummer när företagets  etableringsanmälan förs in i Företags- och organisationsdatasystemet. FO-numret specificerar ditt företag och du  behöver det då du sköter dina ärenden hos myndigheterna, ingår juridiska avtal  och fakturerar dina kunder. FO-numret bör anges även på företagets brevpapper  och blanketter.

Företags- och organisationsdatasystemet har också en kostnadsfri informationstjänst, FODS. Den hjälper dig t.ex. att hitta företagets identifikations- och kontaktuppgifter. Utöver detta är tjänsten ett behändigt hjälpmedel när du ska välja namn för ett företag som som du avser starta. I FODS kan man kan t.ex. testa om ett visst namn redan är upptagen av något annat företag i handelsregistret.

Källor: FöretagsFinland, Patent- och registerstyrelsen, FODS

 

Lue lisää:

Patent- och registerstyrelsen - Handelsregistret

Patent - och registerstyrelsen - Ska du starta företag?

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS)

Skatteverket - Företag och arbete i Finland

Bli företagare i Finland - Guiden

 

Norden