• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Lagstadgade försäkringar för företagaren

En företagare är enligt lagen skyldig att teckna en pensionsförsäkring för sig själv, antingen en försäkring för företagare (FöPL) eller en pensionsförsäkring för lantbrukare (LFöPL). Om företagaren anställer medarbetare är han eller hon dessutom skyldig att försäkra sina arbetstagare enligt arbetspensionslagen (ArPL) och olycksfallsförsäkringslagen.

Företagare i vissa branscher ska enligt föreskrifter teckna även andra försäkringar. Till exempel trafikförsäkring, patientförsäkring och miljöförsäkring.

 

Frivilliga försäkringar som tillhandahålls av privata försäkringsbolag:

  • företagarens olycksfallsförsäkring
  • egendomsförsäkringar
  • avbrottsförsäkringar
  • ansvarsförsäkringar
  • fordonsförsäkringar

 

Källor: FöretagsFinland

  

Mer information:

FöretagsFinland - Försäkringar

Arbetspension.fi - Företagarens försäkring

Arbetspension.fi - Arbetstagarens försäkring

Skatteförvaltningen - Arbetsgivarens och arbetstagarens pensions- och försäkringspremier år 2012

Grupplivförsäkring för arbetstagare

Norden