• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

  

Den som startar ett företag ska säkerställa företagets finansiering under etablerings- och inledningsfasen antingen med eget kapital eller med extern finansiering. För att täcka behovet av startkapital, nödvändiga inköp och kostnader i inledningsskedet kan små och medelstora företag få finansiell stöd av offentliga instanser, förmånligt lån eller borgen för banklån.

Offentliga rådgivningsorganisationer har företagsrådgivare som bistår nya företag i finansieringsfrågor vid starten. Ett exempel är det statsägda finansinstitutet Finnvera Abp som främjar företagsverksamhet och regionutveckling och arbetar för att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom olika slags lån och borgensförbindelser.

 

Mer information:

Finnvera

Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

FöretagFinland – Utvecklingsstöd för ett företags investeringar

FöretagsFinland – ProStart, Program för utvecklande av en företagsidé

Arbets- och näringsbyrån - Startpeng

Arbets- och näringsbyrån – Lönesubvention och andra understöd

Norden