• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

E-tjänster

FöretagsFinland ger information, finansieringsråd och kontakter för ditt företag.

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är ett datasystem som upprätthålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen och Skattestyrelsen. Där finns också en kostnadsfri realtidstjänst, informationstjänsten FODS.

 

Myndigheter

Arbets- och näringsbyrån erbjuder arbetsgivare mångsidig hjälp när man ska rekrytera personal, men vid behov även utvecklingstjänster och hjälp vid minskning av personalstyrka.

Fpas webbplats finns information om bland annat sjuklön, sjukpenning och föräldrapenning för dig som är arbetsgivare.

Kommuner har näringslivansvariga som arbetar för att främja företagande. De informerar om finansiering och kan hjälpa dig att hitta en lämplig lokal eller ge råd med marknandsföring eller utbildning.

Patent- och registerstyrelsen har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. De granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller (innovationsskydd), varumärken och mönster. Den erbjudar också rådgivning, information och kurser.

Skatteförvaltningen ger information om företagets beskattning och moms.

Tull kan du kontakta om du tänker exportera eller importera varor från länder utanför EU. Tullen hjälper dig att ta reda på gällande bestämmelser.

 

Rådgivning och nätverk

ELY-centralerna stöder små och medelstora företag vid etablering, tillväxt och utveckling genom att erbjuda rådgivnings-, utbildnings- och utvecklingstjänster samt genom att ge råd i finansieringsfrågor. ELY-centralen ger råd när det gäller att starta eget, hjälper med utvärdering av affärsidén samt erbjuder utbildning vid inledningsfasen och för att driva företagsverksamhet. Även registrering av företaget kan skötas vid ELY-centralen.

 Kommerskollegium erbjuder information om EU:n inre marknad och fri rörligheten. Råd och hjälp till företag.

Enterprise Europe Network erbjuder små och medelstora företag expertis och internationaliseringstjänster. Nätverket har ett stort utbud av tjänster, allt från rådgivning i EU-frågor till stöd vid internationell tekniköverföring.

Europe Direkt och lokala informationskontor ger information till exempel om EU-bidrag.

Företagarcentrum för kvinnor hjälper dig som kvinna att starta och driva företag.

Företagarna i Finlandarbetar för att påverka samhällets beslutsfattande. Detta förbättrar verksamhetsförutsättningarna för små- och medelstora företag och företagare.

Handelskamrarna erbjudar företag utbildning, information, rådgivning och intressebevakning. De bidrar också med nätverksbyggande.

Nyföretagarcentrum ger gratis och konfidentiell rådgivning till nya företagare.

 

Handelsstatistik

Statistikcentralen producerar tillförlitlig statistik, utredningar och material som gäller samhällsförhållanden.

 

Norden