• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

Nordiska informationstjänster

Det finns flera bra informationstjänster att kontakta om du har frågor om andra nordiska gränser

Grensetjänsten Norge-Sverige

Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Norge och Sverige. Tjänsten finansieras av flera centrala myndigheter och organisationer i både Sverige, Norge och Norden. Arbetsförmedling- socialförsäkring, skatte- och tullverk samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer är några av de parter som är aktiva i Grensetjänsten. Vi finns i Morokulien Infocenter, mitt på gränsen.

Grensetjänsten har till huvuduppgift att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet. Samarbetet startade redan 1997 med gemensam svensk-norsk arbetsförmedling på Morokulien. Idag är Grensetjänsten ett välfungerande informationscenter med kompetent personal och vi har ett stort sakkunnigt nätverk i olika myndigheter och organisationer. 

Øresunddirekt – Sverige Danmark

Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Vår uppgift är också att främja näringslivet och den gemensamma arbetsmarknaden i regionen.

Øresunddirekt består av en webbredaktion i Köpenhamn samt ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Scandinavian Centre i Malmö. Webbredaktionen i Köpenhamn finansieras av Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, Skat, Nordiska Ministerrådet samt Region Skåne.

På Informationscentret Øresunddirekt i Malmö finns Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Skatteverket som ger myndighetsinformation ur ett öresundsperspektiv. Informationscentret har öppet vardagar hela året för personligt besök, telefonsamtal eller e-post.

Bakgrunden för Øresunddirekt är rapporten "Øresund - en region bliver til" från maj 1999. Rapporten är en svensk/dansk regeringsrapport som kartlägger barriärerna för Öresundsregionens utveckling. Rapporten konkluderade att en genomgående barriär för integrationen i Öresundsregionen är kommunikationen mellan medborgare, näringsliv och den offentliga förvaltningen.

Hallå Norden - Alla nordiska länder

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Målet med tjänsten är att göra det lättare för privatpersoner att röra sig i Norden. På Hallå Nordens webbsidor kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som flyttar, studerar eller arbetar i de nordiska länderna. Du kan också ställa frågor till oss via vårt elektroniska frågeformulär.