• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
 • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
 • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
 • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

Login

 

Solvit hjälper när den fria rörligheten hindras

Personer, varor, tjänster och kapital ska få röra sig fritt inom EU. Men trots att den fria rörligheten har varit igång i 25 år blir det ibland problem. Förra året hjälpte Solvit Sverige 193 företag och personer som haft svårigheter att verka i ett annat EU-land.

Rapport

kansi

 

"Svårigheten att överblicka grannlandets lagar och regler är ett hinder för företag som vill etablera sig i ett annat nordiskt land. Men nu har Gränshinderrådet skapat en länkportal som ska hjälpa näringslivet att navigera - ett viktigt resultat av det nordiska gränshinderarbetet 2017.

 

Små steg mot stor vision

Det har också blivit lättare för företag att överblicka grannländernas lagar och regler för att bedriva näringsverksamhet. Den nya digitala länkportalen nordenbusiness.org är en slags vägvisare till grannländernas regler kring registreringskrav, krav för godkännande av produkter, var beskattning ska ske och var medarbetare ska vara socialförsäkrade."

 

länkportal

 

 

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.
Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och en viktig del av europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa.
Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.

 

Gränshinderrådets ärsrapport 2017

Första sidan

"Det är en rättvisefråga och en principfråga. Vi bör kunna delta i samarbetet på samma villkor som parlamentarikerna från det skandinaviska språkområdet."

De finländska och isländska parlamentarikerna anser att punkten om att språken skall beaktas lika inte uppfylls.
-Vi vill att finskan och isländskan skall ha samma position inom samarbetet som de skandinaviska språken, säger finske Juho Eerola, vicepresident i Nordiska rådet, och en av initiativtagarna till ändringsförslaget.

Läs mer från norden.org

 Interreg-projektet som utvecklar Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning anordnade ett utbildningstillfälle om norsk praxis i Kemi den 22 september tillsammans med Företagarna i Lappland.

Målgruppen var företagare som planerar att bredda verksamhet till Norge. Även om man är intresserad i möjligheter som Norge erbjuder, kan olika regler och språk göra det svårt att nå ut till den norska marknaden.

Föreläsaren var advokat Juha Seppola (Næringslivets Hovedorganisasjon Troms og Svalbard). Han berättade om allmänna regler och praxis när det gäller skattemässiga avgifter vid företagsregistrering i Norge; skattemässiga avgifter på individuell nivå för arbetstagare i Norge; arbetsgivaravgifter vid etablering i Norge; samt arbetsrätt och arbetsavtal.

Du hittar utbildningsmaterialet här: 
Presentation på norska
Esitys suomeksi
Selskapsdokumenter
Yhtiön asiakirjat

Juha SeppolaJuha Seppola

Gränshinderrådet har de nordiska regeringarnas uppdrag att bekämpa de gränshinder som bromsar jobb och tillväxt i Norden. Vid sitt möte i Köpenhamn den 31 mars, valde rådet ut ett antal angelägna hinder per land, totalt priorierade de 20 gränshinder.

Här är de hinder som Sverige prioriterar:

 • Norska regler för helikoptertrafik försvårar underhåll av renstängsel i Norge
 • Norska tullregler försvårar underhåll av renstängsel i Norge (NO/SE)
 • Åldersgräns för inträde i en svensk arbetslöshetskassa 

Här är de hiner som Finland prioriterar:

 • Värdetransport över gränsen 
 • Rätt till arbetslöshetsersättning efter permittering och uppsägning från arbete i Norge/Finland
 • Moms vid införsel av arbetsredskap för hantverkare 

Här är de hiner som Norge prioriterar:

 • Färdtjänst för funktionshindrade
 • Ledhund vid resa
 • Personlig assistent vid flytt
 • Flytt med handikappfordon
 • Ansökan om skattekort i Norge (NO)
 • Norska regler för helikoptertrafik försvårar underhåll av renstängsel i Norge
 • Norska tullregler försvårar underhåll av renstängsel i Norge (NO/SE)
 • Rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i Sverige efter arbeidsavklaringspenger från Norge.

Hela priolistan hittar du härifrån

priohiner2017

kuva webb

Seminariet samlade ett trettiotal deltagare från Sverige, Norge och Finland. Det var företagare, myndighetspersoner och andra som arbetar med gränshandel på Nordkalotten. Seminariet arrangerades av Nordkalottens gränstjänst och projektet ”Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning”, tillsammans med Övertorneå Tillväxtenhet, projektet North Business Arena och Ylitornion Yrityspalvelu.

Skyldighet att rapportera jobb i Norge
Företag som jobbar med olika uppdrag i Norge, men inte etablerat ett kontor i landet, har en skyldighet att registrera sig hos ”Sentralkontoret för utlandssaker (SFU)”. Det berättade Stein Tore Sebulonsen, rådgivare vid Skatt nords kontor i Harstad då han medverkade vid seminariet i Övertorneå. Han talade om registrering av svensk/finsk arbetskraft i Norge.
SFU har två kontor i Norge plus ett centralkontor i Oslo.
-Företaget som jobbar i Norge, ska skicka in uppgifter till SFU om uppdraget och eventuella underuppdrag i Norge, samt om det utförs av personer eller företag från utlandet, sade Stein Tore Sebulonsen.

Läs hela sammafattning 

Sju nordiska gränshinder avskaffades i fjol, efter att Gränshinderrådet pressat regeringarna att finna en lösning. Bland annat försvann skyldigheten för småföretagare med arbetsmaskiner att deponera moms när de ska jobba i Norge – en tidigare konkurrensnackdel för svenska och finska företag.

Här är de hinder som lösts med hjälp av Gränshinderrådet under 2016:

 • Företag som ska ta in arbetsmaskiner i Norge slipper deponera moms i Norge.
 • Svenskt förarbevis för snöskoter godkänns nu i Norge
 • Den som arbetat och fått arbeidsavklaringspeng (ersättning vid nedsatt arbetsförmåga)  i Norge kan få rätt till a-kassa i Sverige.
 • Isländska ungdomar har fått rätt att resa till EU-länder med bibehållen arbetslöshetsersättning eller socialbidrag.
 • Finländare som arbetat en period utomlands kan få rätt till vuxenutbildningsstöd i Finland
 • Arbetet är påbörjat för att säkra att grönländska utbildningar ska godkännas i övriga Norden
 • De nordiska statistikmyndigheterna har inlett ett samarbete för att utveckla den gränsregionala statistiken. Pengar har avsatts i Nordiska Ministerrådets budget för att föra statistik över hur människor rör sig över gränserna för att arbeta eller studera. 

Läs mer: norden.org

Gränshinderrådets årsrapport 2016

KANSI

sivupohjaPYSTYylapalkki

 

 

 

 

 

Projektets huvudsakliga mål

Projektets långsiktiga mål är att öka andelen små och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet på Nordkalotten. Det ska främja små och medelstora företags internationalisering, samt erbjuda möjligheter att nå ut till nya marknader. Efter projektet kommer Nordkalottens gränstjänst att kunna hänvisa företagare till ett funktionellt nätverk av vägledare och rådgivningstjänster som kan hjälpa i frågor som gäller verksamhet över gränsen. Företagen kommer efter projektet att ha bättre kunskaper om utrikeshandel och nyetablering i ett annat land.

Förväntat resultat                                                                            

Nordkalottens gränstjänst skaffar tillräcklig kompetens om företagens verksamhetsvillkor över gränsen, och försäkrar en god koordination mellan regionala aktörer som arbetar med samma målsättningar. Gränstjänsten sörjer för att företagen och rådgivare får aktuell information i rätt tid, vilket ger bättre förutsättningar för alla att stödja företagens gränsöverskridande verksamhet. Projektet rapporterar fungerande lösningar till näringslivets gränshinder på regional och nordisk nivå så att näringslivet fullt ut kan utnyttja den tillväxtpotential som Nordkalotten har i dag.

Projektaktiviteter

Projektet ska utveckla en tjänstemodell som möjliggör att företagen får nödvändig information när de behöver det. Under projektets gång ska alla partners (gränstjänstkontoren, företagen, myndigheter, näringslivets aktörer och stödfunktioner) lära sig av varandra och hitta en god koordination mellan varandra. Samarbetets syfte är att åtgärda gemensamt identifierade utmaningar i gränsregionerna och nyttja de tillväxtmöjligheter som finns i gränsområdena.

Projektets ambition är att väcka uppmärksamhet för näringslivets gränshinder regional, nationell och nordisk nivå. I tillägg söker och utvecklar projektet tillsammans med Nordkalottens Gränstjänst fungerande lösningar till upplevda gränshinder för att regionerna fullt ut ska kunna utnyttja den tillväxtpotential som Nordkalottens näringslivsmiljöer har idag. Projektet ska ordna seminarier och utbildningar som stimulerar fler grupper, bl.a. ungdomar, kvinnor och utrikesfödda, till gränsöverskridande verksamhet.

Samordnande stödmottagare: Lapplands förbund / Nordkalottrådet

Övriga stödmottagare: Storfjord kommun

Projekttid: 2016-2019

Projektbudget: 1 083 353 EUR

Beviljade EU-medel: 325 000 EUR

Beviljade IR-medel: 291 678 EUR

Offentlig medfinansiering: 466 675 EUR

Privat medfinansiering: 0 EUR

Kontaktuppgifter:

Projektledare Tuula Ajanki, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., +358 40 669 5520

Projektkoordinator Eleonoora Väänänen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., +358 40 660 5365

 

Broschyr

Det nordiske mobilitetsprojekt kortlægger menneskers mobilitet og betaling af sociale ydelser på tværs af de nordiske grænser. De nordiske lande har aldrig tidligere systematisk udarbejdet fællesnordiske data i dette omfang, og denne samling af statistik vil i sidste ende bidrage til at fjerne hindringerne for fri bevægelighed.

Läs mera: norden.org

tilasto

Norden