Jos olet Suomen, Norjan, Tanskan tai Islannin kansalainen, voit ilmoittaa lääninhallitukselle haluavasi Ruotsin kansalaisuuden. Hakemukset löydät maahanmuuttoviraston Internet-sivuilta. Muiden maiden kansalaiset hakevat Ruotsin kansalaisuutta maahanmuuttovirastolta.

Voit saada Ruotsin kansalaisuuden ilmoituksen perusteella, mikäli täytät alla olevat ehdot.

 

Aikuiset

Aikuinen hakija voi saada Ruotsin kansalaisuuden, jos

 • hän ei ole saanut nykyistä Pohjoismaan kansalaisuutta viranomaisen tekemällä erityispäätöksellä,

 • hän on ilmoituksen jättöhetkellä täyttänyt 18 vuotta,

 • hän on asunut ilmoituksen jättöhetkellä Ruotsissa vähintään viimeiset viisi vuotta ja

 • häntä ei ole tuomittu vankeuteen tai muuhun vapauden menetyksen käsittävään rangaistukseen edellä mainittujen viiden vuoden aikana.

 

18-20-vuotiaat

18-20-vuotias hakija voi saada Ruotsin kansalaisuuden, jos

 • hän on täyttänyt 18, mutta ei 20, vuotta ja

 • hän on asunut keskeytyksettä Ruotsissa, siitä lähtien, kun täytti 13 vuotta.

 

Lapset

Lapsen huoltaja voi tehdä ilmoituksen Ruotsin kansalaisuudesta lapsen puolesta, jos

 • lapsi on asunut Ruotsissa viimeiset viisi vuotta,

 • lapsi ei ole täyttänyt 18 vuotta ja

 • lapsi täyttää kirjallisen suostumuksen kansalaisuudesta, mikäli hän on täyttänyt 12 vuotta.

Jos lapsen molemmat huoltajat ilmoittavat haluavansa Ruotsin kansalaisuuden, heidän naimattomat alle 18-vuotiaat lapsensa saavat sen automaattisesti.

Lapsi voi myös saada Ruotsin kansalaisuuden ilmoituksella yhden huoltajan perusteella, mikäli:

 • kyseisellä huoltajalla on lapsen yksinhuoltajuus tai

 • kyseisellä huoltajalla on lapsen yhteishuoltajuus ja lapsen toinen huoltaja on ennestään Ruotsin kansalainen.

 

Kaksoiskansalaisuus

Ruotsi sallii kaksoiskansalaisuuden.

 

Lähteet: Migrationsverket, Lääninhallitukset, Skatteverket

 

Lue lisää:

Lääninhallitukset

Maahanmuuttovirasto – Ruotsin kansalaisuus

Skatteverket - Ruotsin kansalaisuus

Norden

Copyright Nordkalottens Gränstjänst © 2015. All Rights Reserved.