• 19 f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d s
  • 18 4965657af186b9092c7a96976ffe881c s
  • 20 c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 s
  • 21 9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8 s

 

Kuuluaksesi Ruotsin yleiseen eläkejärjestelmään sinun on kuuluttava Ruotsin sosiaaliturvaan. Siihen kuulut, jos työskentelet tai asut Ruotsissa väestörekisterin mukaan. Jos lopetat työnteon, alat työskennellä toisessa maassa tai muutat toiseen maahan, Ruotsissa ansaitsemasi eläkeoikeus säilyy edelleen. Ruotsin yleisessä eläkejärjestelmässä ei ole tiettyä eläkeikää. Voit jäädä eläkkeelle koska tahansa täytettyäsi 61 vuotta. Eläkkeen rinnallakin voit tehdä työtä ja kartuttaa lisää eläkettä.

Ruotsin eläkejärjestelmässä on kolme osaa, takuueläke, tuloeläke ja rahastoeläke. Takuueläke on tuloeläkettä täydentävä eläke, jota valtio maksaa niille, joiden tuloeläke on pieni tai jotka eivät saa lainkaan tuloeläkettä. Takuueläkkeen saa aikaisintaan 65 vuoden iässä.

 

Miten eläke lasketaan?

Kaikki elämäsi aikana saamasi tulot vaikuttavat eläkkeeseesi. Yleinen eläkejärjestelmä rahoitetaan eläkemaksuilla, joita peritään sekä sinulta että työnantajaltasi. Maksusta osa käytetään tuloeläkkeeseen ja osa rahastoeläkkeeseen. Näiden maksujen perusteella ansaitset niin sanottuja eläkeoikeuksia.

Eläkkeeseen oikeuttavaa tuloa ovat:

• palkka

• sairauspäiväraha ja kuntoutuskorvaus

• vanhempainraha

• työttömyyskorvaus

• valtion työttömille oman elinkeinotoiminnan aloittamista varten maksama tuki

• erilaiset koulutustuet

• sairaus- tai aktivointikorvaus

Eläkeoikeutesi sijoitetaan tileille. Tulo- ja rahastoeläkkeelle on eri tilit. Tuloeläkeoikeutesi rekisteröidään kuvitteelliselle eläketilille. Tilin arvo määräytyy vuosien varrella ansaitsemistasi eläkeoikeuksista ja koron määrästä. Korko on riippuvainen Ruotsin palkkakehityksestä.

Rahastoeläketiliä hoitaa rahastoeläkevirasto PPM (Premiepensionsmyndigheten). Rahastoeläkkeeseen käytettävät varat sijoitetaan arvopaperirahastoihin, jotka voit itse valita. Mitä enemmän ansaitset, sitä enemmän sijoitettavaa sinulle kertyy. Valitsemiesi rahastojen arvon kehityksestä riippuu, kuinka paljon aikanaan saat rahastoeläkettä. Voit koska tahansa vaihtaa rahastoja maksutta.

Lähde: www.nordsoc.org

 

Lue lisää:

Pensionsmyndigheten

Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali – Eläkkeet

Norden